Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Enneagram 5-ös – A Misztikus Filozófus

2012.03.20

 

Erősségei: Rendkívüli éleslátással, igen jó ítélőképességgel rendelkezik. Racionális, rendszerező jó megfigyelő. Hajtja a megismerés vágya és a kutatási kedv. Analitikus elme, mely azonnal megragadja a lényeget, a felszín mögött megragadja a struktúrát, a rendező elveket. Körültekintő, előrelátó, igen jól koncentrál. Ha valami igazán érdekli, akkor képes abban teljesen elmerülni. Választott szakterületét mesterfokon sajátítja el, szakértővé, specialistává válik. Emellett azonban széles látókörű, a dolgokat összefüggéseikben, a maguk teljességében képes szemlélni. Jól magyaráz, jól tud érvelni, és – ha érdekli – jól át tudja látni a másik ember helyzetét. Kapcsolataiban türelmes, lojális.
Fő indítéka: hogy kompetens, rátermett legyen és megtalálja helyét a világban
Fő félelme: hogy tehetetlen és haszontalan, nem tud megbirkózni a kihívásokkal, a külvilág kívánalmaival.
Jellemző mondata: „Tudom, értem, átlátok rajta”

Általános jellemzés:
Az ötösök meg akarja érteni a világ működését, azt, hogy a dolgok miért vannak úgy ahogyan vannak. Mindent gondolkodás útján közelítenek meg, cselekvés előtt racionálisan mérlegelnek. Szeretnek új dolgok után kutatni, de főként elméleti téren.

Problémájuk az, hogy nem sok védekező mechanizmusuk van a külvilággal szemben. Úgy érzik, hogy környezetük, a világ kiszámíthatatlan, és ők képtelenek megvédeni magukat, mert nem funkcionálnak olyan jól, mint a többi ember. Gyakran érzik azt, hogy a világgal való kontaktusuk túlságosan kiszipolyozza őket. Szükségét érzik annak, hogy fedezékbe vonuljanak. Az adja nekik a biztonságot, ha valamilyen tudományos területen mélyreható ismeretekre tesznek szert. Mindent meg akarnak érteni, és gyakran döntés előtt túl sokat hezitálnak. A döntés, a cselekvés gyakran nagy megpróbáltatásnak tűnik a számára. Éppen ezért gyakran visszavonultan él.

Barlangból vizsgálja a világot, stresszhelyzetben visszavonul elmélkedni. Érzékeny a privát szférára, objektív, nem kedveli a túlzott érzelmeket, a hangos beszédet. Megjelenésre az ötösnek gyakran van rejtőzködő jellege. Láthatatlanná tud válni egy csoportban. Társas összejöveteleken, társaságban rendszerint a háttérben marad, a kívülálló, megfigyelő szerepében. Ritkán kezdeményez beszélgetést, de ha megszólítják, szórakoztató is tud lenni, másrészt teljes figyelmével fordul beszélgetőtársa felé, megérti őt, átlátja helyzetét, problémáit, kéretlenül azonban sohasem ad tanácsot.

A személyes szabadság olyan érték, amelyek mindennél fontosabb számára. Sok ötös harcosan független ember, aki büszke arra, hogy képes egyedül is boldogulni.
Ha valakivel együtt él, akkor saját dolgozószoba, egy félrevonulási hely kell neki.

A legtöbb ötös fél a döntéstől, felelősségvállalástól, ezért nem akar vezető lenni, jobban kedveli a szakértő, tanácsadó szerepet. Ezért kevés ötöst találunk a politikusok, közéleti szereplők között, hiszen inkább szürke eminenciás, aki a háttérben dolgozik.

A legtöbb ötös imádja a személyi számítógépet. Könnyen válik kompjúter-függővé, aki hosszú éjszakai órákat tölt egy terminál előtt. Ha több ötös összejön órákon át tárgyalnak technikai csemegékről, ily módon kerülve a személyes kommunikációt, az intimitást.

 

Altípusok

Önfenntartó: otthon

Ha a fösvénység az önfenntartó ösztönbe szivárog, akkor ezt otthonnak nevezzük. Az én házam az én váram – biztosan ötös frázis. Ez az építészet, architektúra helye. Az összes ilyen altípusúnak meg kell hogy legyen a saját tere. A férfi, aki elhozta lakókocsiját Esalenbe, egy önfenntartó ötös volt.

Az egyik ilyen ismerősünk szintén lakókocsiban lakik. Olykor a gyermekei eljönnek meglátogatni őt otthonában. Miközben szereti őket, és imádja látni is őket, mégis megkönnyebbülve sóhajt fel, amikor azok elmennek.

Szociális: totem

Ha a fösvénység a szociális ösztönbe szivárog, akkor ezt totemnek hívjuk. A totem valamely tárgy rituális ereje, túl annak normál funkcióján. Láthatjuk könyvek vagy lemezek totemisztikus erejét a gyűjtőknél. A szociális altípusnál az információ van totem erővel felruházva. Főként a sztori mögötti sztori bír ilyen jelentőséggel. Ez a kutató riporter helye. Kissinger diplomataként úgy csinált karriert, hogy a titkos sztorikat kutatta. Az ötösnek mindig van titka. Ha megosztja veled, ez az intimitás kifejezése.

Szexuális: bizalom

A szexuális ötös, mivel tudja, hogy gyermekként igazán szerették, bízik saját szexualitásában. Tudja, hogy szerethető. A szerepjátszásban is bízik. A legjobb színészek és színésznők közt nem egy szex-ötös van.

 

A ötös két oldala:

Az ötösnél ezt szociális/antiszociálisnak nevezzük. A szociális ötös, mint Henry Kissinger, nagyon közéleti személynek tűnhet. Howard Hughes, a milliárdos feltaláló, éveken át fóbiás elszigetelődésben élt. A mikrobáktól rettegett, ha valaki látogatóba jött hozzá, belépése után csak selyempapírral érinthetett meg bármit is.

 

Részletes jellemzés:

Gyermekkor:
Az ötös kisgyermek általában nem érezte biztonságban magát a családban. Kiskorában kereste a helyét a család – általában zavaros – rendszerében, de nem találta. Lehet, hogy erőszakos, követelő apja volt, aki lebecsülte, nem méltányolta. Még gyakoribb a szerető, de túlságosan óvó, védő anya, aki gyermeke minden gondolatáról, érzéséről is tudni akar. Az ötös úgy érzi, hogy anyja agyonnyomja, megfojtja szeretetével. Ezért visszahúzódik, és személyes érzelmi szükségletei helyett valami „objektív” dologgal kezd foglalkozni. Könyvekbe és tanulmányokba menekül, ahova szülei nem tudják követni, így alakít ki szabad teret magának, másrészt így akarja elérni az apai elismerést – rendszerint eredménytelenül. Visszavonul a családból, megfigyelővé válik, és gondolatin kívül semmi mással nem azonosul. A világ, az emberek elbűvölik, de túlságosan védtelennek érzi magát, ezért biztonságos távolságot kell tartania.

Szenvedély
Az ötösnél ezt fösvénységnek nevezzük. Fukarok lehetnek a pénzzel. Paul Getty, korának leggazdagabb embere jó példa erre. Angliai kastélyába bedobós telefont szereltetett fel, nehogy vendégei kizsebeljék. Amikor elrabolták unokáját, még akkor sem fizetett, amikor a gazfickók elküldték annak fülét biztatásként.

A fukarság abban is megnyilvánul, – minden esetben – hogy az ötös sóvárog az információra. A szent eszme számára a mindentudás. Ha beépül az ego-struktúrába, akkor az ötös azt hiszi, hogy az információ fogja megvédeni az üresség fekete lyuka ellen. Nagy gyűjtők lehetnek. Ellentétben a kilencessel, aki olyan holmikat halmoz, ami egy szép napon hasznos lehet, az ötös ritka és fontos tárgyakat gyűjt és kategorizál. Például egy jól kereső new yorki zenészt érdekelni kezdték a borok, majd néhány hónapon belül az egyik legnevesebb gyűjtő és szakértő lett. Emellett egy szerény műterem-lakásban élt. Egy másik lemezeket gyűjt. Szortírozza, abc sorrendbe rakja őket. Nagylemez és kazetta nem érdekli. A zene nem olyan lényeges, mint az, hogy egy műanyag korongra van rögzítve.

A fösvénység egy ennél sokkal fontosabb megnyilvánulása az, hogy az ötös visszatartja magát. Borzasztóan fél attól, hogy beleveszik a világba. Az egyik nő azt mondta, hogyha kinyílna a világnak, akkor valaki odanyúlna, megragadná a szívét és kitépné.

Idealizálás
Ez így hangzik: Én tudom. Ez táplálja az ötös tudással kapcsolatos fösvénységét. De az nem lehet tudás, amit mindenki más is tud. Kell valami különlegesség ezzel kapcsolatban. Így válik az ötösből nyomozó-riporter, aki a sztori mögötti sztorit igyekszik felfedezni.

Az egyik ötös, harmincon túl, szám szerint tudta középiskolás csapatának eredményeit. Azt mondta, a statisztika fontosabb volt neki, mint az, hogy ténylegesen ki nyert egy meccset.

Aldous Huxley nemcsak betéve tudta az összes művét, hanem azt is, hogy melyik kiadás hányadik oldalán van valami.

Ha spirituális úton jár, akkor ő fogja ismerni a guruk guruját.

Beszédstílus
Ezt értekezésnek nevezzük. Ez a távolság tartásának egy másik módja. Az ötös imádja a személyi számítógépet. Ezek azok a kompjúter-függők, akik hosszú éjszakai órákat töltenek egy terminál előtt ücsörögve. Ha összejönnek órákon át tárgyalnak technikai csemegéket, ily módon kerülve a személyes kommunikációt, az intimitást.

A barátom egyszer javítani vitte tévéjét. A hátsó helységből előbújt egy szakállas, szemüveges kopaszodó figura. Bekukucskálva műhelyébe látható volt, hogy a kávéscsészének speciális helye volt, és egy ügyes kis emelővel lehetett átvinni az asztalhoz. Rengeteg idő és gondolat volt beépítve abba a helybe. A férfi mosolyogva nézett rá barátomra, és így szólt: Hát igen. Valószínűleg egy Sylviana 232 égett ki benne. Volt egyfajta könnyű leereszkedés a mondatban annak címezve, aki nem tudta, hogy mi az a Sylviana 232.

Judy Garland egy négyes, akinek lamentálása áthatja és telíti összes előadását és szerepét. Billie Holiday azt a négyest példázza, akinek zenéje élete szomorú tragédiáját tükrözi.

A csapda
Az ötös csapdája a megfigyelő szerep. Ezen a módon az ötös nem vesz részt az életben, távol marad. Számtalan ötös vipassana buddhista meditációt végez. A Buddha nem-kötődésről szóló tanítását felhasználva azt hiszik, hogy nem függenek a világtól. Mégis, amikor ezzel a rendszerrel (Enneagram) konfrontálódnak, gyakran ismerik be, hogy a nemkötődéshez kötődtek. A valódi nem-kötődést talán a taoista értelemben kell venni: nyitottnak lenni minden pillanatban, átfogni, felölelni minden pillanatot anélkül, hogy a múlt feltevéseihez kötődnénk. Így válik a megfigyelő csapdája egostrukturájának megerősítőjévé, mégpedig a megvilágosodás nevében!

Védekező mechanizmus
Ez itt az izoláció. Ez nyilvánvalóan közeli rokonságban áll a csapdával. Ha az ötös küzdelembe keveredik, a stílus az lehet, hogy elhagyja a szobát és bevágja az ajtót maga után. Gyakran érzik azt, hogy a világgal való kontaktusuk túlságosan kiszipolyozza őket. Szükségét érzik annak, hogy fedezékbe vonuljanak, és feltöltsék készleteiket.

Ez ölthet olyan formát, hogy valaki napokat tölt a könyvtárban, ami egy ötös intézmény, vagy hónapokat utazgat olyan vidékeken, ahol senki sem ismeri. Esetleg éveket tölt el valahol remeteségben.

Az ötös az öngyilkosságok helye. A veszély számára az, hogy olyan mélyen elveszhet az izolációban, hogy elveszti az összes éltető kontaktust a külvilággal.

Az elkerülés tárgya
Az üresség elkerülése első pillanatra ellentétben állónak tűnhet a védekező mechanizmussal. Amit azonban az ötös el akar kerülni, az egy belső üresség. A négyeshez hasonlóan az Enneagram alján van, a szakadék szélén él. A sartre-i semmiség fekete űrje nagyon is valós az ötös számára.

Mivel úgy érzi, hogy a szakadék szélén él, az ürességet ismeretek halmozásával igyekszik betömni. Tehát a tudásnak vagy bárminek az összegyűjtése és a hozzá való ragaszkodás egy védőgátat képezhet a fekete lyukból előtörő hurrikán ellen.

Gyengeségei:
Az ötös, ha nem érti az őt körülvevő világot, vagy túlságosan nagy nyomás alá kerül, akkor szorongani és védekezni kezd. Fél, hogy nála erősebb személyiségek befolyása alá kerül, ezért fokozottan védi függetlenségét. Emiatt elhatárolja magát másoktól, s könnyen válik magányossá.

Az ötös az agyában él, szüntelenül forognak a fogaskerekek. Állandóan el kell foglalnia az agyát, minden. erejével egyfajta belső üresség-érzés ellen küzd. Így lesz a magányos ismeret-gyűjtés, tanulás és elmélkedés embere.

A csapatmunka helyett jobban kedveli az egyéni, önállóan elvégezhető feladatot. Rendszerint túl sokat vállal, nem tud nemet mondani, a határidők szorításában azonban teljesítménye romlik, és könnyen összeomolhat. Döntésben, cselekvésben erőtlen, határozatlan lehet.

Ha az ötös konfliktusba keveredik, visszahúzódik, vagy elhagyja a szobát és bevágja az ajtót maga után.

A leromlás folyamata:
Az ötös csapdája a megfigyelő szerep. Ezen a módon az ötös nem vesz részt az életben, távol marad. Túlságosan gondolataikban él, ezért visszahúzódó, magatartása gyakran félszeg. Kihívásokkal szemben meg nem felelőnek, üresnek érzi magát. Emiatt egyre jobban elszigetelődik. Már nem a világot figyeli meg, egyre jobban koncentrál arra, amit fenyegetőnek, veszélyesnek érez. Magyarázatokat, elméleteket gyárt, előbb akar megérteni, mint megismerni. Minél inkább hajszolja a tudást, annál jobban romlik a lényeglátása, elvész a részeltekben.

A leromló ötös az elméjébe vonul vissza. Ugyanakkor az élet többi részéből – főleg az érzelmekből – kimarad. Nem mer érzelmekbe belemenni, mert fél, hogy akkor elveszíti szabadságát. Mindenhol csapdát sejt: nem tudja elképzelni, hogy a másik ember őszintén szeretheti, érdeklődhet iránta. Hátsó szándékot keres, attól fél, hogy a másik kihasználja, vagy legalábbis valami olyat vár tőle, amit nem tud megadni. És ebben gyakran igaza is van, hiszen a másik érzelmeket vár, és azok kimutatását, amire az ötös ezen a szinten képtelen.

Leromlott:
A leromlott ötös olyan mélyen elveszhet az izolációban, hogy elveszti az összes éltető kontaktust a külvilággal. Visszavonul egy gazdag belső fantazmagóriás világba, és így válik k csaknem láthatatlanná. Semmi másra nem vágyik, minthogy hagyják őt békén, hadd foglalkozzon azzal, ami érdekli. A személyes kapcsolatokat kerüli, már azt is intimitásként éli meg, ha információt oszt meg másokkal.

Drága idejét nem áldozza arra, hogy másokkal legyen, társaság-kerülővé, magányos farkassá válik. Kerüli a többi embert, visszatartja magát és tudását, hogy megvédje elgondolásait az eltulajdonítástól és a visszaélésektől.

Másrészt ilyenkor már elméletei elgondolásai gyakran köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Másokat lenéz, ostobának tart, állásfoglalásai egyre szélsőségesebbek, különccé és kiszámíthatatlanná válik. Tudás helyett téveszméinek megszállottja lesz.

A személyiségfejlődés útja:
Valamennyi személyiségtípus közül az ötös van legkevésbé otthon a testében. A tanulás, internetezés közben gyakran elfelejt enni, és akkor alszik, amikor már ledöntötte lábáról a fáradtság. Ezért az ötös számára igen hasznos, ha többet foglalkozik testével, a testmozgás (jóga, tánc, futás) kiegyensúlyozottabbá teheti. Ha kapcsolatba kerül ösztöneivel, szükségleteivel, képesé válik arra, hogy egyre szorosabb kapcsolatban éljen környezetével, a valósággal. Előítéletek, előfeltevések nélkül szemlélje azt, előbb megismerni akarja, és csak azután megérteni. Ha sikerül túllépnie tehetetlenségtől, kiszolgáltatottságtól való félelmén, egyre inkább megérzi saját erejét, kompetenciáját, egyre kevésbé lesz szüksége védekezésre. Képessé válik segítséget kérni és elfogadni, szabadon viszonyulhat másokhoz.

Fejlett személyiség:
A fejlett ötös feladja megfigyelő státuszát, kívülállását, és egynek érzi magát a valósággal. Képessé válik arra, hogy magabiztosan vegyen részt az életben. Mélyen, nyitott elmével fogadja be a valóságot, és éppen azért képes új felfedezésekre, mert nem akarja előre tudni a választ feltett kérdéseikre, nem köti őt konvenció vagy a már felhalmozott tudás. Mivel nyitott a valóságra, képes a meglevő tudás szintetizálására, vagy akár forradalmian új tudományos eredmény vagy művészeti ág, stílus létrehozására. Annál is inkább, mert a fejlett ötös nem az elismerésért, előléptetésért, státuszért, hanem a megismerés, tudás, megértés öröméért dolgozik.

Megvilágosodott formájában az ötös Misztikus Filozófus. Buddha ötös volt. Azt tanítva, hogy az egész élet a vágyak és averziók következtében szenvedés, a nem-kötődést üdvözli. Az ötös könnyűnek tartja a vágy feladását, de csapdába ejti a viszolygás, az averzió. Az ötös emberekkel és kapcsolatokkal szembeni averziója a kötődésnek egy olyan formája, ami szenvedést okoz!

A Buddha az üresség fekete szakadékába merült, és felfedezte az összes forma esszenciálisan üres voltát. Tehát ez az ötös feladata. Lemerülni a fekete üregbe, és a mindentudással térni vissza, merítve a hatos bátorságából, a nem-kötődés útját állva. Ha ezt megtette, akkor az ötös az üresség tanát hirdetve világmegmentővé válik.

Integráció / dezintegráció

Példák: Buddha, Einstein, Nietzsche, Karl Marx, Franz Kafka, Albert Camus, Aldous Huxley, Stephen King, Bill Gates, Babits Mihály, Cseh Tamás, Vitray Tamás, „Bagoly” a Micimackóból

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.