Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Enneagram 6-os – A Hős

2012.03.20

 

Erősségei: Megnyerő, kedves, barátságos. Könnyen teremt kapcsolatot, rendkívüli alkalmazkodó képesség jellemzi, igazi csapatjátékos. Fontos számára a bizalom, közel tud kerülni az emberekhez, igazi közösségteremtő. Szorgalmas, kitartó és áldozatkész, környezetében stabilitást és biztonságot teremt. Képes előre látni, felmérni a problémákat, és megoldani azokat. Nagy felelősségérzettel rendelkezik, szavahihető, megbízható. Hűséges és lojális emberekhez, eszmékhez, szervezetekhez, vagy akár egy feladathoz.
Jól tűri a stresszt, vészhelyzetben bátorság, könnyedség jellemzi, aktív és cselekvőképes marad.
Fő indítéka: Biztonságra törekszik, azt akarja, hogy elfogadják, szeressék és támaszt találjon.
Fő félelme: hogy elhagyják, elárulják, nem kap támogatást, egymagában elveszettnek érzi magát.
Jellemző mondata: „Teszem a kötelességemet.”

Általános jellemzés:
A hatos a legellentmondásosabb személyiség az enneagramban. Rendkívül különböző, ellentétes jellemek tartoznak ide, a személyiség mélyén azonban ugyanazok a kérdések, törekvések dolgoznak. A hatos mindig a fejében akarja megfejteni a világot, végtelen párbeszédet folytat saját magával. Mivel az eszében él, könnyen elveszti a kontaktust az érzelmeivel és testével.

A legfontosabb területek, amik a hatost mozgatják a félelem, a függőség és a bizalom. Nagy szélsőségek között ingadozhatnak: a túlzott aggodalmaskodástól a szélsőséges vakmerőségig, a belső autonómiától a tekintély-személyektől való dependenciáig, a teljes elköteleződéstől a mindenben való kételkedésig, az őszinte, naiv bizalomtól a totális bizalmatlanságig. Attól függően, hogy e szélsőségek között a hatos hol foglal helyet igen különböző karaktereket találunk, de azt is látnunk kell, hogy élete során (a személyiségfejlődés vagy leromlás folyamatában) egyazon személy is nagy mértékben változhat.

Minden hatos életében központi szerepet játszik a félelem. Néhányan szorongók, aggodalmaskodók, szinte fóbiások lesznek, másokból pedig éppen ellenkezőleg, mintha teljesen hiányozna a félelem. Ők a „kontrafóbiások” nincsenek tudatában félelmüknek, sőt a veszély szinte vonzza őket. Toronyugrókat, sziklamászókat, ejtőernyősöket találunk közöttük. A félelem hiánya, a bátorság érzése rendkívül fontos a számukra.

A félelemmel szorosan összefügg a biztonság kérdése. A hatos a mindennapjait érintő egzisztenciális kérdésekben nem szeret kockáztatni. Lemond az ismeretlenről és a kalandról a jelen struktúrában érzett biztonsága érdekében. Ha kockázatot kell vállalni, akkor a hatos – akár aggodalmaskodó akár kontrafóbiás – előre szeretné látni – a cselekvés kockázatának határait vagy paramétereit, a veszélyforrásokat, valamennyi lehetséges kimenetelt és következményt. Ezért a hatos rendkívül előrelátó, felismeri, és gyakran megelőzi a buktatókat.

Másrészt viszont – mivel minden lehetőségre nem lehet felkészülni – kételkedni kezd, hajlamos a habozásra, nehezen dönt és cselekszik. Valamennyi hatosra – az aggodalmaskodókra is – jellemző viszont, hogy válsághelyzetben remekül működik. Ha a veszély valós és egyértelmű, akkor bátran cselekszik, akár hős is válhat belőle.

A hatos sokra tartja függetlenségét, mégis erősen függhet másoktól. Nem bízik eléggé önmagában, ítéleteinek, döntéseinek helyességében, ezért keresi mások – számára fontos személyek helyeslését, támogatását, másrészt viszont nagyon nehezen viseli az alárendeltséget. Lényeges, egzisztenciájukat, biztonságukat érintő döntések előtt gyakran kikérik barátaik véleményét, tanácsát. Amíg úgy érzi, hogy az éltében szerepet játszó emberek támogatják, addig határozott és magabiztos, körültekintően és jól dönt, képes a cselekvésre, és igen jó vezető lehet.

A függőség – függetlenség belső konfliktusa határozza meg az autoritáshoz való viszonyát is. Egyrészt szinte keresi a tekintélyt – személyt, intézményt, szervezetet – ami mellett elkötelezheti magát és támogatást kaphat tőle. Másrészt nem tud megbékélni azokkal, akiknek hatalmuk van felette, vagy mások felett, harcosan kiáll az igazságtalannak érzett tekintéllyel szemben.

A hatos szinte mindig keres valamit, alapelveket, eszményt, valamiféle támaszt, tekintélyt, ami irányt szab életének, stabilitást, biztonságot nyújt. Szinte minden hatos – életében legalább egyszer – teljesen elkötelezi magát valami mellett, legyen az egy eszme, vallás, vagy szervezet. Rendkívül hűséges és lojális, felelősségteljesen, lelkiismeretesen és kitartóan dolgozik a magasabb célért. Hatékonyan tudja működésben tartani, vagy akár irányítani a szervezetet. Ha az elköteleződés túlzott, akkor a hatos hivatalnokká válik, megkérdőjelezés nélkül tartja be a szabályokat, követi a szervezet céljait.

A hatos elköteleződése tartós és mély, teljes azonosuláson alapszik. Rendkívüli csalódásként éli meg azonban, ha rájön, hogy a vallás, eszme vagy szervezet nem méltó a bizalmára. Ekkor személyiségének kétkedő oldala kerül előtérbe.

A hatos ugyanis mindenben kételkedik. (Az enneagram hallatán pl. erősen kételkedik abban, hogy ő hatos lenne. Egyáltalán nem szereti, ha bármiféle rendszerbe „beskatulyázzák”)
Mindenben kételkedik, és azt hiszi, hogy a dolgok nem azok, aminek látszanak. Ez gyakran a belső dialógusban nyilvánul meg, ahol saját magában is kételkedik. A kételkedés halogatásba torkollhat, s miatta a hatos képtelen valamit elkezdeni. Ez a halogatás Hamlet dilemmájában jelenik meg: ’Lenni, vagy nem lenni…” Kétségbe vonja saját képességeit és lehetőségeit, kétli azt, hogy jól választ, jól dönt. Aztán kételkedik a kétkedésben.

A hatos a leghűségesebb valamennyi személyiségtípus közül. Lojális egy vállalathoz vagy szervezethez, hűséges a barátságban vagy párkapcsolatban, de leginkább a családban. A családhoz való hűség egy életre szól. Ez később áttevődik csoportokra és szervezetekre, de mindig jelen van az erős kötelességérzet a családdal szemben.

 

Altípusok

Önfenntartó: melegség

A hatos pont altípusai adják a legnagyobb változatosságot az Enneagrammban. Az önfenntartó, meleg hatos akár kettesnek is tűnhet. Ezek gondoskodó, meleget sugárzó emberek, akik a veszélyt ártatlanságukkal igyekeznek elhárítani. Embersegítők. Amint említettük, Woody Allen a példa erre. A meleg törődés érzete összes filmjét áthatja. Meglehetősen gyakran találhatók női terapeuták ebben a csoportban. Gyakran először kettesnek azonosítják magukat. Általában véve azonban sokkal idegesebbek, mint a kettesek. A szorongásukat, aggodalmukat jelentőséggel bíró más személyre vetítik.

Szociális: kötelesség

A kötelesség-hatos klasszikus esete a motoros rendőr. Rövidre nyírt bajusz, nagyon gondosan és szépen nyírt haj, gyakran az egyes sisak-frizurájára emlékeztet. Ez az a hely, ahol a kötelesség az a hatalmas erő, ami az életet igazgatja. Mindig jelen van egy erős kötelességtudat a családdal szemben. Az egyik szociális hatos nő mesélte, hogy soha nem volt nőtlen szeretője. Attól félt, hogy ha valaha férjhez menne és gyermeket szülne, akkor kötelességtudata romba döntené karrierjét.

A kötelességtudó hatosnak egész életére jellemző a szülőkkel való konfliktusainak fennmaradása. Középkorú, ide sorolható hatosok még mindig csatározásokat folytatnak arról, hogy karácsonyra haza menjenek-e. Mindig a kötelességüket teljesítik, akár tetszik nekik, akár nem.

Szexuális: szépség és erő

Az erő és szépség hatosok maguk mind erősek és/vagy szépek. Ezen túlmenően szép és erős partnerekkel kötnek szövetséget. Néhány szexuális hatos ellen-fóbiás. Ez azt jelenti, hogy pontosan az a veszély vonzza őket, amitől félnek. Toronyugrókat, sziklamászókat és műrepülőket találunk ezen a helyen. Például egy síoktató azzal büszkélkedett, hogy erősebb, mint bármelyik három férfi a teremben, együttvéve. Elmondta, hogy sítalpon a legveszélyesebb figurákat is meg tudja csinálni. Attól viszont megrettent, hogy valaha is megszólítson egy nőt és randevút kérjen tőle.

Néha a szépség és erő hatost a legnehezebb kiszúrni az egész Enneagrammban. Mindenkiben van valamennyi az összes fixációból, de a szexuális hatos az, aki a legtöbb álcát magára veszi azért, hogy elkerülje a szexszel és halállal kapcsolatos borzalmának kezelését. Ezek azok az emberek, akik makacsul valamilyen más ponttal azonosítják magukat. Például Jane Fonda egy szex-hatos, aki úgy viselkedik, mintha hármas lenne. A szája körül túlságosan sok feszültség van. Nem olyan jólfésült, mint egy hármas, gyakran vág oda olyan megjegyzéseket, amelyekkel bajt kever. Nyomás alatt olyan kiszólások törnek elő belőle, amelyek lehet hogy igazak, de mindig fájdalmasan nevetségesek.

 

A hatos két oldala:

A hatos kettősségét tolakodó / alávetőnek nevezzük. Mindkét stílus a fenyegetés kezelésére szolgáló stratégia. A konfrontatív hatos a fenyegetéstől harccal védi magát. A német kultúra hatos fixáció, és a tolakodó típust képviseli. A külső megjelenés az idegenekkel szemben mogorva, ellenséges, hadviselő jellegű. Mégis könnyedén összeomlik a magasabb autoritással szemben. A hadsereg és a rendőrség a tolakodó, erőszakos hatos stílust példázza. A lappangó veszedelemmel kapcsolatos paranoiát férfias hősködéssel kezelik. Példa erre a stílusra az a feketeöves karatebajnok, aki nem biztonságos negyedekben bóklászik.

Az alávető hatos ezzel ellentétben szövetségeket köt azért, hogy elhárítsa a veszedelmet. Az önfenntartó hatosok többsége, mint például Woody Allen, alávető típusú. Van egy ártalmatlan jellegük, mint a nyúlnak, és lojalitást és együttműködést ajánlanak.

 

Részletes jellemzés:

Gyermekkor:
A hatos életében az apa játszotta a meghatározó szerepet, hozzá kötődött erősebben, az ő kedvében akart járni. (Előfordul, hogy a tekintély-személy, a védelmező figura nem az apa, hanem nagyapa vagy idősebb testvér.) Arra a biztonságra vágyik, amit az apa helyeslése, elismerése jelent. Vágyakozik közelségére, elismerésre, ugyanakkor védekezik is ellene. Harcol a függetlenségéért, azt akarja, hogy támogassák, de ne nyomják el. Ez az alapja a hatosra annyira jellemző ambivalenciának, ellentmondásnak.

Sok hatosnak volt inkompetens apja (alkoholista, bukott vállalkozó, munkanélküli, vagy egyszerűen hiányzott a családból). Ilyenkor arról számolnak be, hogy 4-5 éves korukban már anyjukkal kellett törődniük. Felnőtt szerepet kellett felvenniük, mielőtt még készen álltak volna rá. Más hatosok életében valami családi titok lappangott (alkoholista anya, örökbefogadott gyerek, zsidó származás, amit a család titkolni akar, stb.) Ez a családi titok szoros kötést és lojalitást hoz a családon belül, és állandó készenlétet arra, hogy a titkot megőrizzék.

Csaknem minden hatos gyermeknél megjelenik a leselkedő rém, a „zsákos ember”. A hatos saját gondolataival riogatja magát. Korán – sokszor minden megfogható ok nélkül – foglalkozni kezdenek a halál gondolatával.

Szenvedély
A hatos gépezetét még a kételkedés működteti. Mindenben kételkedik. Ez elsőként a belső dialógusban nyilvánul meg, ahol saját magában is kételkedik. A rendszer (Enneagram) hallatán a hatos erősen kételkedik abban, hogy ő hatos lenne. Úgy érvel, hogy nem szereti, ha beskatuályázzák. Sokkal inkább tudatában vannak dühüknek, mint félelmüknek.

A kételkedés szenvedélye úgy jelenik meg a hatosnál, hogy azt hiszi, a nyilvánvaló mögött van egy rejtett jelentés. Mivel ezt kutatja, a nyilvánvalót kétli. A kételkedés azt is hozza, hogy képtelen valamit elkezdeni. A hatos halogatása Hamlet dilemmájában jelenik meg: Lenni, vagy nem lenni… Kételkedik saját képességeiben és lehetőségeben, kételkedik benne, hogy jól választ, bármi is legyen az. Aztán kételkedik a kétkedésben. Mivel a mentális világban él, a valóság ellenőrzésének talaja hiányzik nála.

Idealizálás
A hatos idealizációja: Lojális vagyok. Ez korán, még a családban indul. A családhoz való hűség gyakran egész életre szól. Ez aztán később áttevődik csoportokra és szervezetekre. Ez a csapatjátékosok otthona. Például Oliver North ezredes lojalitásból átvállalta Reagan elnöktől az iráni fegyvereladási botrányt.

A dolog másik oldala az árulás. A hatos addig lojális, amíg úgy érzi, hogy a csoport is az. Ha azt hiszi, hogy elárulták, akkor ezt saját árulásának igazolására használja. Jól példázza ezt a viselkedést Humphrey Bogart szerepe a Sierra Madre kincse c. filmben.

Beszédstílus
A hatosnál ez a korlátok állítása. Ez a dolgok kezelhetővé tételét jelenti. A nyolcas grandiózus gondolkodását ellentételezi a hatos azon vágya, hogy a dolgokat kezelhető dimenzióban tartsa. Woody Allen arról beszél, hogy filmjei rezsijét alacsonyan tartja. Szeret pl. egyetlen lakást használni helyszínnek. Azzal magyarázza, hogy ily módon, ha a film bukik és nem hoz pénzt, a stúdió azért megengedi, hogy újabbat forgasson.

Egy hatos mesélte: Igaz, hogy támadom az hatalmaskodókat, de nem szélsőséges módon, mert akkor kételkednék azokban a szélsőségesekben, akikkel egy táborba kerültem.

A csapda
A hatos csapdája a biztonság. Lemond az ismeretlenről és a kalandról a jelen struktúrában érzett biztonsága érdekében. Ha kockáztatás jelenik meg, akkor a biztonság fogja meghatározni azt, hogy fog-e cselekedni, és ez kétséghez és habozáshoz vezet. A biztonság azt jelenti, hogy tudja a cselekvés kockázatának határait vagy paramétereit. A kimenetek és lehetséges következmények előzetes ismerete a hatosban biztonságérzetet kelt. Ez azonban a jövő ismeretét igényli, ami elkerülhetetlenül kételkedéshez vezet. Az egyik hatos ezt így fejezte ki: Biztonságban kell érezni magam, mielőtt megmoccanok.

Védekező mechanizmus
A hatosnál ezt projekciónak nevezzük. Félelem és bizalmatlanság érzésének kompenzálására ellenséges szándékokat vetít a körülötte levőkre. Mivel folyton kételkedik és rejtett motivációkat kutat, hajlamos arra, hogy ezeket mások viselkedésére vetítse ki.

Az elkerülés tárgya
A hatos elkerüli a devianciát. Mélységesen fél a polimorf, perverz id-től. A szexualitás elsődleges energiájáról úgy vélekedik, hogy az kiszámíthatatlan, kegyetlen erő, amit ha szabadon engednek érvényesülni, akkor deviáns lesz. Ezt a félelmet ellensúlyozandó gyakran találunk erőltetett bátorságot és hősiességet, mű-férfiasságot. Ők a fiúk a bárpult előtt, akik durván tréfálkoznak, összeroppantják sörösdobozukat a kezükkel és padlóra köpnek. Ezek azok, akik folyton bizonygatják férfiasságukat – a motoros bandák tagjai, a kiképző őrmesterek.

Mivel a félelem és a deviancia elkerülése érdekében a mély, elsődleges érzelmeit elfojtva, alkalmanként össze-vissza történő erekció és orgazmus-nehézségei adódnak. Ezek az állapotok összefüggnek a belső dialógus disszociatív hatásával is. Egy hatos nő – egy művészettörténet tanár – azt mondta, ha valaha is kiengedte volna szexualitását, akkor biztos kurva lett volna belőle.

Gyengeségei:
A hatos gyorsan átlátja a helyzetet, könnyen megérti amit a másik mondani akar, ezért gyakran közbeszól, nem hallgatja végig a másikat. Túl sokat „agyal”, elveszti spontaneitását.

Ha a hatos túlzottan elkötelezi magát, tekintély-személyektől vár útmutatást, egyértelmű irányelvekre vágyik. Fél, hogy elveszti a tekintélyszemély támogatását, ezért kudarckerülő lehet. Fél a döntéstől, nem szívesen vállalja a felelősséget, ezért szabályok és paragrafusok mögé bújik. Túlzottan szabálytisztelő, a deviancia irritálja. Nem meri kimondani a véleményét, a közvéleményhez csatlakozik. Unalmas, hétköznapi figura lehet.

Ha bizalmatlanná válik, mindenhol hátsó szándékokat, indítékokat keres. Gyakran túlontúl aggodalmaskodó kekeckedő. Biztonsága érdekében szövetségeket köt, néha több szálat is mozgat egyszerre

A leromlás folyamata:
A leromlás akkor indul el, ha a hatos ragaszkodni kezd személyiségének valamelyik szélsőségéhez. Ha a félelem uralkodik el rajta, akkor kerüli a veszélyt, az aggodalmaskodás megbénítja, döntésképtelen, és a gyávaságig óvatos lesz. Ha a vakmerőség mellett tör lándzsát, esztelen cselekedetekre ragadtathatja magát.

Ha túl korán vagy túl erősen kötelezi el magát kételkedés nélkül, akkor kultuszoknak és erős vezetőknek követője lesz és elveszíti önállóságát. Ha biztonságérzetét szabályok, törvények betartása jelenti valósággal rabjává válik a külső normáknak. Ha viszont egész személyiségét eluralja a kételkedés, nem marad fogódzó, ami megteremthetné biztonságérzetét. A bizalmatlanság, a tekintély és hatalom elleni hisztérikus küzdelem felőrli emberi kapcsolatait.

Leromlott:
A hatos addig lojális, amíg úgy érzi, hogy a csoport is az. Ha azt hiszi, hogy elárulták, akkor ezt saját árulásának igazolására használja. A leromlott hatos túl gyáva ahhoz, hogy nyíltan állást foglaljon. Félelem és bizalmatlanság érzésének kompenzálására ellenséges szándékokat vetít a körülötte levőkre. Mivel folyton kételkedik és rejtett motivációkat kutat, tekintélyelvű és szélsőségesen előítéletes lehet. Állandó kisebbrendűségi érzéssel küzd, gyávának, haszontalannak tartja magát. Ennek ellensúlyozására erősen függővé, „tapadóssá” válik.

A személyiségfejlődés útja:
A hatos számára a legfontosabb feladat, hogy ellentétes késztetéseit, személyiségének ellentmondásait összhangba hozza. Nem kötelezheti el magát valamelyik végpont mellett, mert az szorongást szül, és előbb-utóbb ellentétébe csap át. Módot kell találnia arra, hogy személyisége mindkét oldalát fenntartsa, és fokozatosan csökkentse a feszültséget az ellentmondások között. Meg kell tanulnia önmagára támaszkodni, kapcsolatot teremteni saját belső tekintélyével, erejével legmélyebb tudásával.

Az egyik legfontosabb tanulnivaló számára, hogy a bátorság nem egyenlő a félelem hiányával. A bátorság azt jelenti, hogy az ember cselekvőképes marad félelmei mellett. A személyét annyira jellemző hűséget használhatja a kételkedés ellenszereként. Azzal, hogy hinni kezd önmagában, és hű lesz magához, a félelem elveszíti jelentőségét. Elköteleződhet egy önmagán túlmutató cél mellett, miközben egészséges kétkedését megőrizve nem kell félnie az egyoldalúvá, elvakulttá válástól.

Fejlett személyiség:
Ha a hatos megtanul önmagára támaszkodni, hisz magában és az életben, képes megbirkózni szinte bármivel. A válsággal nyugodtan és határozottan tud szembenézni, másoknak is át tudja adni magabiztosságát és bátorságát. Legmélyebb érzéseit is szabadon ki tudja fejezni, őszinte, barátságos, kölcsönös, egyenrangú kapcsolatokat tud kialakítani másokkal. Támaszt nyújt, de képes e is fogadni azt.

Igen hatékony és jó vezető lehet, nyugalmat, józanságot és racionalitást sugároz, képes előre látni – és ezzel megelőzni – a problémákat. Elkötelezetten – de nem elvakultan – képes dolgozni egy ügyért.

A fejlett hatos a Hős. A Szent Eszme a Hősiesség és az Út a Bátorság. Ez a felemelkedett Hős / Apa helye az enneagramban. Ő a család védelmezője, aki a világot egy biztonságos hellyé változatja.

A hatos számára a valódi veszély az, hogy a hősiesség eszméjét rossz cél szolgálatába állítja. A hűség a kételkedés ellenszere. Ha hűség túlságosan korán épül be az ego-strukturába, akkor a hatos jó eséllyel szektavezéreknek, diktátoroknak, stb. kötelezi el magát. Az egyik legfontosabb tanulnivaló számukra, hogy a bátorság nem egyenlő a félelem hiányával, vagyis a fanatizmussal. A bátorság azt jelenti, hogy az ember cselekvőképes marad félelme mellett. A félelem elveszíti jelentőségét azáltal, hogy hinni kezd, hű lesz önmagához és egy nagyobb jóhoz. A félelem ezt követően a készenlét egy jele lesz, és nem egy megállító jelzés. Óvatosságra és figyelemre int csupá és nem bénítja meg.

A hős az isteni, a felsőbbrendű keresésének az eszköze. Arthur király lovagjai ezt a hatos ideált jelenítik meg. A lovag el meri hagyni a biztonságot, a csoportot, és saját útját járja.

Integráció / dezintegráció

Példák: Napoleon, Adolf Hitler, V. I. Lenin, Woody Allen, Sigmund Freud, Krishnamurti, Jane Fonda, Kern András, Lendvai Ildikó, „Hamlet” „Malacka” a Micimackóból

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.